O nás

Jsme středně velká advokátní kancelář se sídlem v Brně a menší pobočkou v Praze, poskytující kompletní právní poradenství ve všech oblastech práva. Klienty naší kanceláře jsou významné domácí i zahraniční korporace, ale i mnoho menších podnikatelů a občanů. Máme za to, že v dnešním dynamickém právním prostředí jsou pro kvalitní právní servis nezbytné zkušenosti z více právních oborů a proto při své činnosti využíváme bohaté zkušenosti z řady právních oblastí a jsme schopni řešit požadavky klientů v nejvyšší kvalitě a ve všech souvislostech, včetně průniků do otázek daňových apod.

Z právních oblastí, ve kterých můžeme nabídnout bohaté zkušenosti, lze vyzdvihnout zejména:

obchodní právo – od vypracovávání a posuzování všech typů obchodních smluv až po kompletní akviziční poradenství;
právo obchodních korporací – kompletní agenda obchodních korporací, zakládání obchodních společností, změny zápisů v obchodním rejstříku, valné hromady, korporátní změny (fúze, rozdělení, změna právní formy);
insolveční právo - zastupování klientů při insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek, příprava reorganizace
veřejné zakázky – zastupování při přípravě nabídek, příprava výběrových řízení, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
občanské právo - zpracování a posuzování občanskoprávních vztahů, převody nemovitostí, věcná práva, ochrana osobnosti
trestní právo - obhajoba v přípravném řízení, obhajoba v řízení před soudy, právní zastoupení poškozených, analýza obchodních operací z pohledu trestního práva
pracovní právo - zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru, kolektivní právo, řešení pracovně-právních sporů
rodinné právo - rozvody, vypořádání společného jmění manželů, změna rozsahu společného jmění manželů, úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
právo duševního vlastnictví (zejména ochranné známky a průmyslové vzory) - ochranné známky národní i mezinárodní
soudní spory a jiná řízení - zajištění trvalého zastupování klientů v soudních, rozhodčích, správních a jiných řízeních
rozhodčí řízení - realizace rozhodčích řízení v pozici rozhodce „ad hoc”, rozhodování v rámci stálého Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

 
   WebSolutions: LIVEBOX